Τρόποι παραγγελίας

 

Σημείωση: Το ελάχιστο ποσό παραγγελίας είναι 20 €

Μπορείτε να καταχωρήσετε την παραγγελία σας με τους παρακάτω τρόπους.

 

Ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας μας: Χρησιμοποιώντας το περιβάλλον της ιστοσελίδας μας. 

 

Τηλεφωνικά: Στο τηλέφωνο 2297026448 τις παρακάτω ώρες

Δευτέρα - Σάββατο 10:00 έως 18:00     

Με FAX: Στον αριθμό 2297026448

Με e-mail: Στην διεύθυνση tsalasne@otenet.gr

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Πρέπει να συνοδεύετε την παραγγελία σας με τα στοιχεία σας ώστε να μπορούμε

να επικοινωνήσουμε μαζί σας.